0949 74 0000

Kính áp tròng nhập khẩu USA

Sản phẩm là công cụ soi bài ẩn có hiệu quả nhất hiện nay. Không dễ bị phát hiện, không để lại tang chứng, càng không cần phải lo lắng sẽ vướng víu khi sử dụng. Kính áp siêu tròng hoàn toàn thân thiện với đôi mắt của bạn.

0984 69 4444 gặp Thành ( Hà Nội )
0949 74 0000 gặp Dũng ( Sài Gòn )