0949 74 0000

Kính áp tròng Nhật Bản

Kính áp tròng Nhật Bản là công cụ soi bài công nghệ mới. Không để lại tang chứng cũng không khiến bất cứ ai nghi ngờ rằng bạn luôn mang thiết bị bịp ngay bên cạnh mình. Sản phẩm được bảo hành tại cửa hàng chính hãng.

0984 69 4444 gặp Thành ( Hà Nội )
0949 74 0000 gặp Dũng ( Sài Gòn )