0949 74 0000

Kính áp tròng nhìn xuyên bài

Sản phẩm là sự tích hợp giữa nhỏ, gọn, tiện lợi và tính đa dụng trong việc chinh phục ván bài. Kính áp tròng nhìn xuyên bài đảm bảo không gây mờ, nguy hại cho mắt, dễ sử dụng để qua mắt các tay sành nghề nhất.

0984 69 4444 gặp Thành ( Hà Nội )
0949 74 0000 gặp Dũng ( Sài Gòn )