0984 80 9999

Máy tráo quân bài

Sản phẩm máy đổi bài vừa mới ra mắt của chúng tôi có đầy đủ các chức năng như một ví đổi bài, điện thoại đổi bài. Thiết bị có thể gắn vào những vị trí bí mật mà chỉ có một mình bạn biết được.

0984 80 9999 gặp Dũng ( Sài Gòn )